© Monkeybusinessimages | Dreamstime.com

Alamin ang alpabeto Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Matutong magbasa at magsalita ng mga banyagang alpabeto online. Higit sa 40 mga titik ay magagamit.

Ang mga alpabeto ay mahalaga upang matuto kung gusto mong magbasa at magsulat sa wikang iyong natututuhan. Nagbibigay ang mga ito ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga tunog ng mga titik sa mga wika at tinutulungan kang maging natural kapag nagsasalita ka. Mag-scroll pababa at pumili mula sa higit sa 40 mga titik upang simulan ang pag-aaral ngayon.

tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
AW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
A
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
I, Hrashho E
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
EE, Deergho E
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
U, Hrashho O
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
OO, Deergho O
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
REE
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
E
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
OY
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
O
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
OU
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
KAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
KHAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
GAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
GHAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
O[nasal]AW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
CHAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
CHCHAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Borgio JAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
JHAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
E[nasal]AW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
TAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
THAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
DAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
DHAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Mordhonno NAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Danto NAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
PAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
PHAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
BAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
BHAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
MAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Antostho JAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
RAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
LAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Talobbo SHAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Mordhonno SHAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Donto SHAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
HAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Dae Shoono RAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Dhae Shoono RAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Antostho AW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Khando TAW
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Onooshshawr
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Bishargo
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
Chandro Bindoo