© Curiosopl | Dreamstime.com

Alamin ang alpabeto Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Matutong magbasa at magsalita ng mga banyagang alpabeto online. Higit sa 40 mga titik ay magagamit.

Ang mga alpabeto ay mahalaga upang matuto kung gusto mong magbasa at magsulat sa wikang iyong natututuhan. Nagbibigay ang mga ito ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga tunog ng mga titik sa mga wika at tinutulungan kang maging natural kapag nagsasalita ka. Mag-scroll pababa at pumili mula sa higit sa 40 mga titik upang simulan ang pag-aaral ngayon.

tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
á - /a/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
bê - /be/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
cê - /se/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
dê - /de/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
é, ê - /ɛ/, /e/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
éfe - /ˈɛfi/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
gê - /ʒe/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
agá - /ɐˈɣa/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
i - /i/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
jota - /ˈʒɔtɐ/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
cá - /ka/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
éle - /ˈɛli/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
éme - /ˈẽmi/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
éne - /ˈẽni/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
ó, ô - /ɔ/, /o/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
pê - /pe/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
quê - /ke/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
érre - /ˈɛʁi/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
ésse - /ˈɛsi/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
tê - /te/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
u - /u/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
vê - /ve/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
dáblio, duplo vê - /ˈdaβʎu/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
xis - /ʃis/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
ípsilon - /ˈipsilõ/
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
zê - /ze/