© Asyan | Dreamstime.com

Alamin ang alpabeto Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Matutong magbasa at magsalita ng mga banyagang alpabeto online. Higit sa 40 mga titik ay magagamit.

Ang mga alpabeto ay mahalaga upang matuto kung gusto mong magbasa at magsulat sa wikang iyong natututuhan. Nagbibigay ang mga ito ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga tunog ng mga titik sa mga wika at tinutulungan kang maging natural kapag nagsasalita ka. Mag-scroll pababa at pumili mula sa higit sa 40 mga titik upang simulan ang pag-aaral ngayon.

tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
a - Ana
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
ă
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
î / î din a
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
be / bî - Barbu
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
ce / cî - Constantin
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
de / dî - Dumitru
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
e - Elena
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
ef / fe / fî - Florea
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
ge / ghe / gî - Gheorghe
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
haș / ha / hî - Haralambie
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
i - Ion
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
î / î din i
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
je / jî - Jiu
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
ca / capa - Kilogram
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
el / le / lî - Lazăr
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
em / me / mî - Maria
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
en / ne / nî - Nicolae
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
o - Olga
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
pe / pî - Petre
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
kü / chiu
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
er / re / rî - Radu
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
es / se / sî - Sandu
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
șe / șî
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
te / tî - Tudor
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
țe / țî
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
u - Udrea
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
ve / vî - Vasile
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
dublu ve / dublu vî - dublu V
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
ics - Xenia
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
igrec / i grec
tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image tl - Alphabet Image
ze / zet / zed / zî - zahăr