Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

паштовыя вагі
паштовыя вагі
 
бочка для віна
бочка для віна
 
лазання
лазання
 
letter scale
letter scale
 
cave
cave
 
lasagna
lasagna
 
embryo
embryo
 
digital clock
digital clock
 
марскі прапелер
марскі прапелер
 
marine propeller
marine propeller
 
wine barrel
wine barrel
 
дыплом
дыплом
 
пячора
пячора
 
эмбрыён
эмбрыён
 
floppy disk
floppy disk
 
дыскета
дыскета
 
diploma
diploma
 
лічбавыя гадзіны
лічбавыя гадзіны
 
50l-card-blank
паштовыя вагі паштовыя вагі
50l-card-blank
бочка для віна бочка для віна
50l-card-blank
лазання лазання
50l-card-blank
letter scale letter scale
50l-card-blank
cave cave
50l-card-blank
lasagna lasagna
50l-card-blank
embryo embryo
50l-card-blank
digital clock digital clock
50l-card-blank
марскі прапелер марскі прапелер
50l-card-blank
marine propeller marine propeller
50l-card-blank
wine barrel wine barrel
50l-card-blank
дыплом дыплом
50l-card-blank
пячора пячора
50l-card-blank
эмбрыён эмбрыён
50l-card-blank
floppy disk floppy disk
50l-card-blank
дыскета дыскета
50l-card-blank
diploma diploma
50l-card-blank
лічбавыя гадзіны лічбавыя гадзіны