Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
điều hướng lại
Do xây dựng, tuyến đường đang được điều hướng lại.
змяняць маршрут
З-за будоўніцтва маршрут змяняецца.
phân tích
Các chất lỏng đang được phân tích trong phòng thí nghiệm.
аналізаваць
У лабараторыі аналізуюць рачкі.
tổ chức
Cô ấy có thể tổ chức tốt.
арганізаваць
Яна можа добра арганізаваць.