Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

sự hỗ trợ
sự hỗ trợ
 
палатка
палатка
 
графити
графити
 
подкрепа
подкрепа
 
образование
образование
 
химикалка
химикалка
 
лайм
лайм
 
khăn choàng cổ
khăn choàng cổ
 
kiến trúc
kiến trúc
 
юфка
юфка
 
nghệ thuật graffiti
nghệ thuật graffiti
 
bút bi
bút bi
 
mì sợi
mì sợi
 
lều (rạp)
lều (rạp)
 
шал
шал
 
архитектура
архитектура
 
chanh lá cam
chanh lá cam
 
giáo dục
giáo dục
 
50l-card-blank
sự hỗ trợ sự hỗ trợ
50l-card-blank
палатка палатка
50l-card-blank
графити графити
50l-card-blank
подкрепа подкрепа
50l-card-blank
образование образование
50l-card-blank
химикалка химикалка
50l-card-blank
лайм лайм
50l-card-blank
khăn choàng cổ khăn choàng cổ
50l-card-blank
kiến trúc kiến trúc
50l-card-blank
юфка юфка
50l-card-blank
nghệ thuật graffiti nghệ thuật graffiti
50l-card-blank
bút bi bút bi
50l-card-blank
mì sợi mì sợi
50l-card-blank
lều (rạp) lều (rạp)
50l-card-blank
шал шал
50l-card-blank
архитектура архитектура
50l-card-blank
chanh lá cam chanh lá cam
50l-card-blank
giáo dục giáo dục