Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

chủ nhà
chủ nhà
 
giấy dán tường
giấy dán tường
 
бъркотия
бъркотия
 
chuông
chuông
 
các đe
các đe
 
звънец
звънец
 
апартамент
апартамент
 
dấu hiệu (ký hiệu)
dấu hiệu (ký hiệu)
 
căn hộ
căn hộ
 
наемодател
наемодател
 
наковалня
наковалня
 
аплодисменти
аплодисменти
 
йога
йога
 
môn Y-ô-ga
môn Y-ô-ga
 
тапет
тапет
 
tiếng vỗ tay
tiếng vỗ tay
 
hỗn loạn
hỗn loạn
 
табела
табела
 
50l-card-blank
chủ nhà chủ nhà
50l-card-blank
giấy dán tường giấy dán tường
50l-card-blank
бъркотия бъркотия
50l-card-blank
chuông chuông
50l-card-blank
các đe các đe
50l-card-blank
звънец звънец
50l-card-blank
апартамент апартамент
50l-card-blank
dấu hiệu (ký hiệu) dấu hiệu (ký hiệu)
50l-card-blank
căn hộ căn hộ
50l-card-blank
наемодател наемодател
50l-card-blank
наковалня наковалня
50l-card-blank
аплодисменти аплодисменти
50l-card-blank
йога йога
50l-card-blank
môn Y-ô-ga môn Y-ô-ga
50l-card-blank
тапет тапет
50l-card-blank
tiếng vỗ tay tiếng vỗ tay
50l-card-blank
hỗn loạn hỗn loạn
50l-card-blank
табела табела