Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
phòng hờ
Chúng ta bảo vệ mình như một biện pháp phòng hờ.
като предпазна мярка
Пазим се като предпазна мярка.
từ đâu
Sữa đến từ đâu?
откъде
Откъде идва млякото?
thậm chí
Ở đây, thậm chí có một trái tim dành cho bạn.
дори
Тук има дори сърце за теб.