Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

camping stove
camping stove
 
aktentašna
aktentašna
 
rešo na gas
rešo na gas
 
table
table
 
tooth
tooth
 
businessman
businessman
 
kupaće gaće
kupaće gaće
 
poslovni čovjek
poslovni čovjek
 
handstand
handstand
 
tabela
tabela
 
briefcase
briefcase
 
grupa
grupa
 
trunks
trunks
 
zub
zub
 
group
group
 
stav na rukama
stav na rukama
 
dadilja
dadilja
 
babysitter
babysitter
 
50l-card-blank
camping stove camping stove
50l-card-blank
aktentašna aktentašna
50l-card-blank
rešo na gas rešo na gas
50l-card-blank
table table
50l-card-blank
tooth tooth
50l-card-blank
businessman businessman
50l-card-blank
kupaće gaće kupaće gaće
50l-card-blank
poslovni čovjek poslovni čovjek
50l-card-blank
handstand handstand
50l-card-blank
tabela tabela
50l-card-blank
briefcase briefcase
50l-card-blank
grupa grupa
50l-card-blank
trunks trunks
50l-card-blank
zub zub
50l-card-blank
group group
50l-card-blank
stav na rukama stav na rukama
50l-card-blank
dadilja dadilja
50l-card-blank
babysitter babysitter