Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
trên
Các trực thăng đang bay trên.
iznad
Helikopteri lete iznad.
nhưng
Ngôi nhà nhỏ nhưng rất lãng mạn.
ali
Kuća je mala ali romantična.
một nửa
Ly còn một nửa trống.
pola
Čaša je pola prazna.