Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

el carrer de sentit únic
el carrer de sentit únic
 
la pasta de dents
la pasta de dents
 
trái tim
trái tim
 
el cor
el cor
 
cướp biển
cướp biển
 
l‘ou de Pasqua
l‘ou de Pasqua
 
khối xây dựng
khối xây dựng
 
el bloc
el bloc
 
quan tài
quan tài
 
ớt
ớt
 
quả trứng Phục sinh
quả trứng Phục sinh
 
la planta
la planta
 
cây cỏ (thực vật)
cây cỏ (thực vật)
 
el pirata
el pirata
 
el bitxo
el bitxo
 
đường một chiều
đường một chiều
 
el taüt
el taüt
 
kem đánh răng
kem đánh răng
 
50l-card-blank
el carrer de sentit únic el carrer de sentit únic
50l-card-blank
la pasta de dents la pasta de dents
50l-card-blank
trái tim trái tim
50l-card-blank
el cor el cor
50l-card-blank
cướp biển cướp biển
50l-card-blank
l‘ou de Pasqua l‘ou de Pasqua
50l-card-blank
khối xây dựng khối xây dựng
50l-card-blank
el bloc el bloc
50l-card-blank
quan tài quan tài
50l-card-blank
ớt ớt
50l-card-blank
quả trứng Phục sinh quả trứng Phục sinh
50l-card-blank
la planta la planta
50l-card-blank
cây cỏ (thực vật) cây cỏ (thực vật)
50l-card-blank
el pirata el pirata
50l-card-blank
el bitxo el bitxo
50l-card-blank
đường một chiều đường một chiều
50l-card-blank
el taüt el taüt
50l-card-blank
kem đánh răng kem đánh răng