Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

khói
khói
 
cradle
cradle
 
ghế văn phòng
ghế văn phòng
 
cái kim
cái kim
 
chữ
chữ
 
grain
grain
 
smoke
smoke
 
ớt chuông
ớt chuông
 
office chair
office chair
 
cái nôi
cái nôi
 
ngũ cốc
ngũ cốc
 
needle
needle
 
music stand
music stand
 
bell pepper
bell pepper
 
letter
letter
 
giá để bản nhạc
giá để bản nhạc
 
porter
porter
 
phu khuân vác
phu khuân vác
 
khói khói
cradle cradle
ghế văn phòng ghế văn phòng
cái kim cái kim
chữ chữ
grain grain
smoke smoke
ớt chuông ớt chuông
office chair office chair
cái nôi cái nôi
ngũ cốc ngũ cốc
needle needle
music stand music stand
bell pepper bell pepper
letter letter
giá để bản nhạc giá để bản nhạc
porter porter
phu khuân vác phu khuân vác