Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

la costa
la costa
 
coast
coast
 
bakery
bakery
 
fishing
fishing
 
la valla
la valla
 
la perplejidad
la perplejidad
 
la galleta
la galleta
 
wedding dress
wedding dress
 
el parque
el parque
 
perplexity
perplexity
 
fence
fence
 
el vestido de novia
el vestido de novia
 
la basura
la basura
 
biscuit
biscuit
 
garbage
garbage
 
la panadería
la panadería
 
la pesca
la pesca
 
park
park
 
50l-card-blank
la costa la costa
50l-card-blank
coast coast
50l-card-blank
bakery bakery
50l-card-blank
fishing fishing
50l-card-blank
la valla la valla
50l-card-blank
la perplejidad la perplejidad
50l-card-blank
la galleta la galleta
50l-card-blank
wedding dress wedding dress
50l-card-blank
el parque el parque
50l-card-blank
perplexity perplexity
50l-card-blank
fence fence
50l-card-blank
el vestido de novia el vestido de novia
50l-card-blank
la basura la basura
50l-card-blank
biscuit biscuit
50l-card-blank
garbage garbage
50l-card-blank
la panadería la panadería
50l-card-blank
la pesca la pesca
50l-card-blank
park park