Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

Islam
Islam
 
‫خون
‫خون
 
‫دست
‫دست
 
house number
house number
 
hand
hand
 
guitarist
guitarist
 
‫اسلام
‫اسلام
 
‫گیتاریست
‫گیتاریست
 
‫ماوس پد
‫ماوس پد
 
mouse pad
mouse pad
 
‫بادبادک
‫بادبادک
 
arc
arc
 
hang-glider
hang-glider
 
‫پلاک
‫پلاک
 
‫قوس
‫قوس
 
‫ریل
‫ریل
 
blood
blood
 
track
track
 
50l-card-blank
Islam Islam
50l-card-blank
‫خون ‫خون
50l-card-blank
‫دست ‫دست
50l-card-blank
house number house number
50l-card-blank
hand hand
50l-card-blank
guitarist guitarist
50l-card-blank
‫اسلام ‫اسلام
50l-card-blank
‫گیتاریست ‫گیتاریست
50l-card-blank
‫ماوس پد ‫ماوس پد
50l-card-blank
mouse pad mouse pad
50l-card-blank
‫بادبادک ‫بادبادک
50l-card-blank
arc arc
50l-card-blank
hang-glider hang-glider
50l-card-blank
‫پلاک ‫پلاک
50l-card-blank
‫قوس ‫قوس
50l-card-blank
‫ریل ‫ریل
50l-card-blank
blood blood
50l-card-blank
track track