Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
nổi lên
Cánh diều nổi lên vào không trung.
blnd shdn
badbadke bh hwa blnd ma‌shwd.
mong muốn
Tôi mong muốn sự bình yên và thiên nhiên.
dltngu bwdn
mn bh skewt w tba’et dltngu hstm.
dựa
Người đàn ông dựa vào gậy của mình.
tkeah zdn
mrd bh ’esaa khwd tkeah ma‌znd.