Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

орындық
орындық
 
төсек
төсек
 
gable
gable
 
ice cream
ice cream
 
шкаф
шкаф
 
мотоцикл
мотоцикл
 
қызыл қырыққабат
қызыл қырыққабат
 
stool
stool
 
әйелдер велосипеді
әйелдер велосипеді
 
cold
cold
 
маңдайша
маңдайша
 
балмұздақ
балмұздақ
 
ladies‘ bicycle
ladies‘ bicycle
 
суық
суық
 
motorcycle
motorcycle
 
red cabbage
red cabbage
 
cupboard
cupboard
 
bed
bed
 
50l-card-blank
орындық орындық
50l-card-blank
төсек төсек
50l-card-blank
gable gable
50l-card-blank
ice cream ice cream
50l-card-blank
шкаф шкаф
50l-card-blank
мотоцикл мотоцикл
50l-card-blank
қызыл қырыққабат қызыл қырыққабат
50l-card-blank
stool stool
50l-card-blank
әйелдер велосипеді әйелдер велосипеді
50l-card-blank
cold cold
50l-card-blank
маңдайша маңдайша
50l-card-blank
балмұздақ балмұздақ
50l-card-blank
ladies‘ bicycle ladies‘ bicycle
50l-card-blank
суық суық
50l-card-blank
motorcycle motorcycle
50l-card-blank
red cabbage red cabbage
50l-card-blank
cupboard cupboard
50l-card-blank
bed bed