Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
ứng tuyển
Bạn cũng đã ứng tuyển vào công việc này chưa?
өтініш жасау
Сіз де осы жұмысқа өтініш жасасыз ба?
rửa
Người mẹ rửa con mình.
жуу
Ана баласын жуады.
mong muốn
Tôi mong muốn sự bình yên và thiên nhiên.
тілектеу
Мен тыныштық пен табиғатты тілеймін.