Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

डास
डास
 
गोरील्ला
गोरील्ला
 
relocation
relocation
 
beak
beak
 
sugar bowl
sugar bowl
 
cd
cd
 
gorilla
gorilla
 
ख्रिस्ती
ख्रिस्ती
 
Christianity
Christianity
 
चोच
चोच
 
स्थानांतरण
स्थानांतरण
 
toolbox
toolbox
 
सीडी
सीडी
 
brooch
brooch
 
साखरेचा वाडगा
साखरेचा वाडगा
 
साधनपेटी
साधनपेटी
 
रत्नखचित साडीपिन
रत्नखचित साडीपिन
 
mosquito
mosquito
 
50l-card-blank
डास डास
50l-card-blank
गोरील्ला गोरील्ला
50l-card-blank
relocation relocation
50l-card-blank
beak beak
50l-card-blank
sugar bowl sugar bowl
50l-card-blank
cd cd
50l-card-blank
gorilla gorilla
50l-card-blank
ख्रिस्ती ख्रिस्ती
50l-card-blank
Christianity Christianity
50l-card-blank
चोच चोच
50l-card-blank
स्थानांतरण स्थानांतरण
50l-card-blank
toolbox toolbox
50l-card-blank
सीडी सीडी
50l-card-blank
brooch brooch
50l-card-blank
साखरेचा वाडगा साखरेचा वाडगा
50l-card-blank
साधनपेटी साधनपेटी
50l-card-blank
रत्नखचित साडीपिन रत्नखचित साडीपिन
50l-card-blank
mosquito mosquito