Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

eit dopapir
eit dopapir
 
ngói
ngói
 
ei flis
ei flis
 
ein astronaut
ein astronaut
 
nhà du hành vũ trụ
nhà du hành vũ trụ
 
ein gullfisk
ein gullfisk
 
ei rake
ei rake
 
cái cào
cái cào
 
ei skrift
ei skrift
 
kính đeo mắt
kính đeo mắt
 
ei gardin
ei gardin
 
rèm che
rèm che
 
ein sokk
ein sokk
 
bít tất ngắn
bít tất ngắn
 
briller (pl.)
briller (pl.)
 
font chữ
font chữ
 
giấy vệ sinh
giấy vệ sinh
 
cá vàng
cá vàng
 
50l-card-blank
eit dopapir eit dopapir
50l-card-blank
ngói ngói
50l-card-blank
ei flis ei flis
50l-card-blank
ein astronaut ein astronaut
50l-card-blank
nhà du hành vũ trụ nhà du hành vũ trụ
50l-card-blank
ein gullfisk ein gullfisk
50l-card-blank
ei rake ei rake
50l-card-blank
cái cào cái cào
50l-card-blank
ei skrift ei skrift
50l-card-blank
kính đeo mắt kính đeo mắt
50l-card-blank
ei gardin ei gardin
50l-card-blank
rèm che rèm che
50l-card-blank
ein sokk ein sokk
50l-card-blank
bít tất ngắn bít tất ngắn
50l-card-blank
briller (pl.) briller (pl.)
50l-card-blank
font chữ font chữ
50l-card-blank
giấy vệ sinh giấy vệ sinh
50l-card-blank
cá vàng cá vàng