Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
căng thẳng
Đứa trẻ làm căng thẳng dây thần kinh của bố mẹ nó.
anstrenge
Barnet anstrenger foreldras nervene.
cắt tỉa
Anh ấy tỉa hàng rào của mình.
klippe
Han klipper hekken.
chịu đựng
Cô ấy phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp.
lida
Ho må lida alvorleg smerte.