Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
thi thoảng
Thi thoảng, có một khoảnh khắc hạnh phúc.
av og til
Av og til er det eit lykkeleg øyeblikk.
thậm chí
Ở đây, thậm chí có một trái tim dành cho bạn.
til og med
Her er det til og med eit hjarte til deg.
ra ngoài
Anh ấy muốn ra khỏi nhà tù.
ut
Han vil gjerne komme ut av fengselet.