Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

thận
thận
 
hươu, nai
hươu, nai
 
cây lan dạ hương
cây lan dạ hương
 
sự kiệt sức
sự kiệt sức
 
en utmattelse
en utmattelse
 
en gamleby
en gamleby
 
vụ nổ
vụ nổ
 
ei skilsmisse
ei skilsmisse
 
et forbud
et forbud
 
lệnh cấm
lệnh cấm
 
en magedans
en magedans
 
ei sprengning
ei sprengning
 
et gevir
et gevir
 
múa bụng
múa bụng
 
ly hôn
ly hôn
 
en/ei nyre
en/ei nyre
 
en hyasint
en hyasint
 
phố cổ
phố cổ
 
50l-card-blank
thận thận
50l-card-blank
hươu, nai hươu, nai
50l-card-blank
cây lan dạ hương cây lan dạ hương
50l-card-blank
sự kiệt sức sự kiệt sức
50l-card-blank
en utmattelse en utmattelse
50l-card-blank
en gamleby en gamleby
50l-card-blank
vụ nổ vụ nổ
50l-card-blank
ei skilsmisse ei skilsmisse
50l-card-blank
et forbud et forbud
50l-card-blank
lệnh cấm lệnh cấm
50l-card-blank
en magedans en magedans
50l-card-blank
ei sprengning ei sprengning
50l-card-blank
et gevir et gevir
50l-card-blank
múa bụng múa bụng
50l-card-blank
ly hôn ly hôn
50l-card-blank
en/ei nyre en/ei nyre
50l-card-blank
en hyasint en hyasint
50l-card-blank
phố cổ phố cổ