Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

diabeł
diabeł
 
krzesło
krzesło
 
tektura
tektura
 
cà rốt
cà rốt
 
bưởi chùm
bưởi chùm
 
ghế
ghế
 
kopia
kopia
 
marchew
marchew
 
tama
tama
 
đập chắn nước
đập chắn nước
 
bản sao
bản sao
 
sự thăng bằng
sự thăng bằng
 
ma quỷ
ma quỷ
 
grejpfrut
grejpfrut
 
giấy bìa các tông
giấy bìa các tông
 
pieprzniczka
pieprzniczka
 
lọ rắc hạt tiêu
lọ rắc hạt tiêu
 
równowaga
równowaga
 
50l-card-blank
diabeł diabeł
50l-card-blank
krzesło krzesło
50l-card-blank
tektura tektura
50l-card-blank
cà rốt cà rốt
50l-card-blank
bưởi chùm bưởi chùm
50l-card-blank
ghế ghế
50l-card-blank
kopia kopia
50l-card-blank
marchew marchew
50l-card-blank
tama tama
50l-card-blank
đập chắn nước đập chắn nước
50l-card-blank
bản sao bản sao
50l-card-blank
sự thăng bằng sự thăng bằng
50l-card-blank
ma quỷ ma quỷ
50l-card-blank
grejpfrut grejpfrut
50l-card-blank
giấy bìa các tông giấy bìa các tông
50l-card-blank
pieprzniczka pieprzniczka
50l-card-blank
lọ rắc hạt tiêu lọ rắc hạt tiêu
50l-card-blank
równowaga równowaga