Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

religion
religion
 
birdhouse
birdhouse
 
budka dla ptaków
budka dla ptaków
 
wooden box
wooden box
 
doktor
doktor
 
pęk kluczy
pęk kluczy
 
wieniec
wieniec
 
doctor
doctor
 
wreath
wreath
 
drewniana skrzynka
drewniana skrzynka
 
jazda pociągiem
jazda pociągiem
 
wieś
wieś
 
speed
speed
 
key chain
key chain
 
village
village
 
prędkość
prędkość
 
religia
religia
 
train ride
train ride
 
50l-card-blank
religion religion
50l-card-blank
birdhouse birdhouse
50l-card-blank
budka dla ptaków budka dla ptaków
50l-card-blank
wooden box wooden box
50l-card-blank
doktor doktor
50l-card-blank
pęk kluczy pęk kluczy
50l-card-blank
wieniec wieniec
50l-card-blank
doctor doctor
50l-card-blank
wreath wreath
50l-card-blank
drewniana skrzynka drewniana skrzynka
50l-card-blank
jazda pociągiem jazda pociągiem
50l-card-blank
wieś wieś
50l-card-blank
speed speed
50l-card-blank
key chain key chain
50l-card-blank
village village
50l-card-blank
prędkość prędkość
50l-card-blank
religia religia
50l-card-blank
train ride train ride