Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
đáng tin cậy
người giao hàng đáng tin cậy
niezawodny
niezawodny dostawca paczek
kỳ lạ
thói quen ăn kỳ lạ
dziwny
dziwny zwyczaj jedzenia
có hại
việc hút thuốc có hại
szkodliwy
szkodliwe palenie