Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

hamn
hamn
 
seesaw
seesaw
 
cartridge
cartridge
 
blåklint
blåklint
 
skateboard
skateboard
 
patron
patron
 
hår
hår
 
harbor / harbour
harbor / harbour
 
cement
cement
 
cement
cement
 
hair
hair
 
skateboard
skateboard
 
reparation
reparation
 
cornflower
cornflower
 
gungbräda
gungbräda
 
size
size
 
storlek
storlek
 
repair
repair
 
50l-card-blank
hamn hamn
50l-card-blank
seesaw seesaw
50l-card-blank
cartridge cartridge
50l-card-blank
blåklint blåklint
50l-card-blank
skateboard skateboard
50l-card-blank
patron patron
50l-card-blank
hår hår
50l-card-blank
harbor / harbour harbor / harbour
50l-card-blank
cement cement
50l-card-blank
cement cement
50l-card-blank
hair hair
50l-card-blank
skateboard skateboard
50l-card-blank
reparation reparation
50l-card-blank
cornflower cornflower
50l-card-blank
gungbräda gungbräda
50l-card-blank
size size
50l-card-blank
storlek storlek
50l-card-blank
repair repair