Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
ở nhà
Đẹp nhất là khi ở nhà!
hemma
Det är vackrast hemma!
tuy nhiên
Khách sạn này tốt, tuy nhiên giá quá đắt.
dock
Hotellet är bra, dock för dyrt.
rất
Đứa trẻ đó rất đói.
mycket
Barnet är mycket hungrigt.