Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
lạnh
thời tiết lạnh
kall
det kalla vädret
không thể tin nổi
người phụ nữ không thể tin nổi
förstummad
en förstummad kvinna
không hiệu quả
các loại thuốc không hiệu quả
verkningslös
de verkningslösa medicinerna