Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

ஸ்பார்க் பிளக்
ஸ்பார்க் பிளக்
 
பாஞ்சோ இசைக்கருவி
பாஞ்சோ இசைக்கருவி
 
கடி
கடி
 
கொம்பு
கொம்பு
 
paella
paella
 
உதடு
உதடு
 
bite
bite
 
படகு
படகு
 
spy
spy
 
spark plug
spark plug
 
ஸ்பானி அரிசி உணவு
ஸ்பானி அரிசி உணவு
 
வேவுக்காரன்
வேவுக்காரன்
 
உருவம்
உருவம்
 
lip
lip
 
shape
shape
 
boat
boat
 
horn
horn
 
banjo
banjo
 
50l-card-blank
ஸ்பார்க் பிளக் ஸ்பார்க் பிளக்
50l-card-blank
பாஞ்சோ இசைக்கருவி பாஞ்சோ இசைக்கருவி
50l-card-blank
கடி கடி
50l-card-blank
கொம்பு கொம்பு
50l-card-blank
paella paella
50l-card-blank
உதடு உதடு
50l-card-blank
bite bite
50l-card-blank
படகு படகு
50l-card-blank
spy spy
50l-card-blank
spark plug spark plug
50l-card-blank
ஸ்பானி அரிசி உணவு ஸ்பானி அரிசி உணவு
50l-card-blank
வேவுக்காரன் வேவுக்காரன்
50l-card-blank
உருவம் உருவம்
50l-card-blank
lip lip
50l-card-blank
shape shape
50l-card-blank
boat boat
50l-card-blank
horn horn
50l-card-blank
banjo banjo