Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
cũng
Bạn gái của cô ấy cũng say.
மேலும்
அவள் நண்பியும் மது குடிக்கின்றாள்.
trên đó
Anh ấy leo lên mái nhà và ngồi trên đó.
அதில்
அவன் கூரையில் ஏறினான் மற்றும் அதில் உழைந்தான்.
sớm
Cô ấy có thể về nhà sớm.
விரைவில்
அவள் விரைவில் வீடுக்கு செல்லலாம்.