Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

điều hòa không khí
điều hòa không khí
 
aircon
aircon
 
sự hoài nghi
sự hoài nghi
 
quả việt quất
quả việt quất
 
sala
sala
 
phòng khách
phòng khách
 
himnastiko
himnastiko
 
tinapay
tinapay
 
blueberry
blueberry
 
ina / nanay
ina / nanay
 
cá sấu
cá sấu
 
pasukan
pasukan
 
người mẹ
người mẹ
 
buwaya
buwaya
 
môn thể dục dụng cụ
môn thể dục dụng cụ
 
bánh mì
bánh mì
 
pagdududa
pagdududa
 
lối vào
lối vào
 
50l-card-blank
điều hòa không khí điều hòa không khí
50l-card-blank
aircon aircon
50l-card-blank
sự hoài nghi sự hoài nghi
50l-card-blank
quả việt quất quả việt quất
50l-card-blank
sala sala
50l-card-blank
phòng khách phòng khách
50l-card-blank
himnastiko himnastiko
50l-card-blank
tinapay tinapay
50l-card-blank
blueberry blueberry
50l-card-blank
ina / nanay ina / nanay
50l-card-blank
cá sấu cá sấu
50l-card-blank
pasukan pasukan
50l-card-blank
người mẹ người mẹ
50l-card-blank
buwaya buwaya
50l-card-blank
môn thể dục dụng cụ môn thể dục dụng cụ
50l-card-blank
bánh mì bánh mì
50l-card-blank
pagdududa pagdududa
50l-card-blank
lối vào lối vào