Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
gần đây
Tàu hỏa đã bãi công gần đây.
kamakailan lamang
Nagwelga ang tren kamakailan lamang.
trước
Cô ấy trước đây béo hơn bây giờ.
dati
Siya ay mas mataba dati kaysa ngayon.
bên cạnh
Bên cạnh đó là một người đàn ông tốt.
katabi
Katabi ay nakatira ang isang mabait na lalaki.