Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

billiard ball
billiard ball
 
train
train
 
‫ پوسٹ کارڈ کیٹلوگ
‫ پوسٹ کارڈ کیٹلوگ
 
telephoto lens
telephoto lens
 
‫کپڑے لٹکانے کی کلپ
‫کپڑے لٹکانے کی کلپ
 
‫ٹرین
‫ٹرین
 
‫برفانی ریچھ
‫برفانی ریچھ
 
kangaroo
kangaroo
 
military
military
 
polar bear
polar bear
 
‫سہارا
‫سہارا
 
support
support
 
picture postcard
picture postcard
 
‫فوج
‫فوج
 
‫کیمرے کا عدسہ
‫کیمرے کا عدسہ
 
‫بلئیرڈ کھیلنے کی گیند
‫بلئیرڈ کھیلنے کی گیند
 
‫کینگرو
‫کینگرو
 
clothes peg
clothes peg
 
50l-card-blank
billiard ball billiard ball
50l-card-blank
train train
50l-card-blank
‫ پوسٹ کارڈ کیٹلوگ ‫ پوسٹ کارڈ کیٹلوگ
50l-card-blank
telephoto lens telephoto lens
50l-card-blank
‫کپڑے لٹکانے کی کلپ ‫کپڑے لٹکانے کی کلپ
50l-card-blank
‫ٹرین ‫ٹرین
50l-card-blank
‫برفانی ریچھ ‫برفانی ریچھ
50l-card-blank
kangaroo kangaroo
50l-card-blank
military military
50l-card-blank
polar bear polar bear
50l-card-blank
‫سہارا ‫سہارا
50l-card-blank
support support
50l-card-blank
picture postcard picture postcard
50l-card-blank
‫فوج ‫فوج
50l-card-blank
‫کیمرے کا عدسہ ‫کیمرے کا عدسہ
50l-card-blank
‫بلئیرڈ کھیلنے کی گیند ‫بلئیرڈ کھیلنے کی گیند
50l-card-blank
‫کینگرو ‫کینگرو
50l-card-blank
clothes peg clothes peg