Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
ví dụ
Bạn thích màu này như thế nào, chẳng hạn?
مثلاً
مثلاً، آپ کو یہ رنگ کیسا لگتا ہے؟
tình cờ
Tôi đã tình cờ thắng trò chơi.
اتفاقاً
میں اتفاقاً کھیل میں جیتا۔
bên trái
Bên trái, bạn có thể thấy một con tàu.
بائیں
بائیں طرف، آپ ایک جہاز دیکھ سکتے ہیں۔