‫دین     
Religia

-

Wielkanoc +

‫عید پاک

-

pisanka +

‫تخم مرغ عید پاک

-

anioł +

‫فرشته

-

dzwon +

‫ناقوس

-

biblia +

‫کتاب مقدس

-

biskup +

‫اسقف

-

błogosławieństwo +

‫برکت

-

buddyzm +

‫بودیسم

-

chrześcijaństwo +

‫مسیحیت

-

prezent bożenarodzeniowy +

‫هدیه کریسمس

-

choinka +

‫درخت کریسمس

-

kościół +

‫کلیسا

-

trumna +

‫تابوت

-

tworzenie +

‫خلقت

-

krucyfiks +

‫صلیب عیسی

-

diabeł +

‫شیطان

-

bóg +

‫خدا

-

hinduizm +

‫آیین هندو

-

islam +

‫اسلام

-

judaizm +

‫یهودیت

-

medytacja +

‫مراقبه

-

mumia +

‫مومیایی

-

muzułmanin +

‫مسلمان

-

papież +

‫پاپ

-

modlitwa +

‫نماز

-

ksiądz +

‫کشیش

-

religia +

‫دین

-

nabożeństwo +

‫مراسم مذهبی

-

synagoga +

‫کنیسه

-

świątynia +

‫معبد

-

grobowiec +

‫مقبره

-
Wielkanoc
‫عید پاک

-
pisanka
‫تخم مرغ عید پاک

-
anioł
‫فرشته

-
dzwon
‫ناقوس

-
biblia
‫کتاب مقدس

-
biskup
‫اسقف

-
błogosławieństwo
‫برکت

-
buddyzm
‫بودیسم

-
chrześcijaństwo
‫مسیحیت

-
prezent bożenarodzeniowy
‫هدیه کریسمس

-
choinka
‫درخت کریسمس

-
kościół
‫کلیسا

-
trumna
‫تابوت

-
tworzenie
‫خلقت

-
krucyfiks
‫صلیب عیسی

-
diabeł
‫شیطان

-
bóg
‫خدا

-
hinduizm
‫آیین هندو

-
islam
‫اسلام

-
judaizm
‫یهودیت

-
medytacja
‫مراقبه

-
mumia
‫مومیایی

-
muzułmanin
‫مسلمان

-
papież
‫پاپ

-
modlitwa
‫نماز

-
ksiądz
‫کشیش

-
religia
‫دین

-
nabożeństwo
‫مراسم مذهبی

-
synagoga
‫کنیسه

-
świątynia
‫معبد

-
grobowiec
‫مقبره