‫شهر     
Miasto

-

lotnisko

‫فرودگاه

-

dom mieszkalny

‫منزل مسکونی

-

ławka

‫بانک

-

duże miasto

‫شهر بزرگ

-

ścieżka rowerowa

‫مسیر دوچرخه

-

przystań jachtowa

‫بندر قایق

-

stolica

‫پایتخت

-

kuranty, dzwony grające

‫آهنگ ناقوس

-

cmentarz

‫گورستان

-

kino

‫سینما

-

miasto

‫شهر

-

mapa miasta

‫نقشه شهر

-

demonstracja

‫تظاهرات

-

targi

‫نمایشگاه

-

straż pożarna

‫آتش‌نشانی

-

fontanna

‫چشمه

-

śmieci

‫زباله

-

port

‫بندر

-

hotel

‫هتل

-

hydrant

‫شیر آتش نشانی

-

skrzynka pocztowa

‫صندوق پستی

-

sąsiedztwo

‫محلّه

-

neon

‫نور نئون

-

klub nocny

‫کلوپ شبانه

-

stare miasto

‫قسمت قدیمی شهر

-

opera

‫اپرا

-

park

‫پارک

-

ławka w parku

‫نیمکت

-

parking

‫پارکینگ

-

budka telefoniczna

‫باجه تلفن

-

kod pocztowy

‫کد پستی

-

więzienie

‫زندان

-

pub

‫میخانه

-

zabytki

‫جاذبه‌های گردشگری

-

horyzont

‫افق

-

biuro turystyczne

‫آژانس گردشگری

-

wieża

‫برج

-

tunel

‫تونل

-

pojazd

‫وسیله نقلیه

-

wieś

‫روستا

-

wieża ciśnień

‫برج مخزن آب

-
lotnisko
‫فرودگاه

-
dom mieszkalny
‫منزل مسکونی

-
ławka
‫بانک

-
duże miasto
‫شهر بزرگ

-
ścieżka rowerowa
‫مسیر دوچرخه

-
przystań jachtowa
‫بندر قایق

-
stolica
‫پایتخت

-
kuranty, dzwony grające
‫آهنگ ناقوس

-
cmentarz
‫گورستان

-
kino
‫سینما

-
miasto
‫شهر

-
mapa miasta
‫نقشه شهر

-
przestępczość
‫جرم

-
demonstracja
‫تظاهرات

-
targi
‫نمایشگاه

-
straż pożarna
‫آتش‌نشانی

-
fontanna
‫چشمه

-
śmieci
‫زباله

-
port
‫بندر

-
hotel
‫هتل

-
hydrant
‫شیر آتش نشانی

-
punkt orientacyjny
‫نشان

-
skrzynka pocztowa
‫صندوق پستی

-
sąsiedztwo
‫محلّه

-
neon
‫نور نئون

-
klub nocny
‫کلوپ شبانه

-
stare miasto
‫قسمت قدیمی شهر

-
opera
‫اپرا

-
park
‫پارک

-
ławka w parku
‫نیمکت

-
parking
‫پارکینگ

-
budka telefoniczna
‫باجه تلفن

-
kod pocztowy
‫کد پستی

-
więzienie
‫زندان

-
pub
‫میخانه

-
zabytki
‫جاذبه‌های گردشگری

-
horyzont
‫افق

-
latarnia uliczna
‫چراغ

-
biuro turystyczne
‫آژانس گردشگری

-
wieża
‫برج

-
tunel
‫تونل

-
pojazd
‫وسیله نقلیه

-
wieś
‫روستا

-
wieża ciśnień
‫برج مخزن آب