‫بسته بندی     
Embalagem

-

a folha de alumínio +

‫فویل آلومینیوم

-

o tonel +

‫بشکه

-

o cesto +

‫سبد

-

a garrafa +

‫بطری

-

a caixa +

‫جعبه

-

a caixa de chocolates +

‫جعبه شکلات

-

o papelão +

‫مقوا

-

o conteúdo +

‫محتوا

-

o caixote +

‫صندوق

-

o envelope +

‫پاکت نامه

-

o nó +

‫گره

-

a caixa de metal +

‫جعبه فلزی

-

o tambor de óleo +

‫بشک نفت

-

a embalagem +

‫بسته بندی

-

o papel +

‫کاغذ

-

o saco de papel +

‫کیسه کاغذی

-

o plástico +

‫پلاستیک

-

a lata +

‫قوطی

-

a sacola +

‫ساک

-

o barril de vinho +

‫بشکه شراب

-

a garrafa de vinho +

‫بطری شراب

-

a caixa de madeira +

‫جعبه چوبی

-
a folha de alumínio
‫فویل آلومینیوم

-
o tonel
‫بشکه

-
o cesto
‫سبد

-
a garrafa
‫بطری

-
a caixa
‫جعبه

-
a caixa de chocolates
‫جعبه شکلات

-
o papelão
‫مقوا

-
o conteúdo
‫محتوا

-
o caixote
‫صندوق

-
o envelope
‫پاکت نامه

-
o nó
‫گره

-
a caixa de metal
‫جعبه فلزی

-
o tambor de óleo
‫بشک نفت

-
a embalagem
‫بسته بندی

-
o papel
‫کاغذ

-
o saco de papel
‫کیسه کاغذی

-
o plástico
‫پلاستیک

-
a lata
‫قوطی

-
a sacola
‫ساک

-
o barril de vinho
‫بشکه شراب

-
a garrafa de vinho
‫بطری شراب

-
a caixa de madeira
‫جعبه چوبی