‫اتومبیل     
汽车

-

空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
+

‫فیلتر هوا

-

故障
gùzhàng
+

‫خرابی

-

房车
fáng chē
+

‫ماشین کاروان

-

汽车电池
qìchē diànchí
+

‫باتری اتومبیل

-

儿童座椅
értóng zuò yǐ
+

‫صندلی بچّه

-

损坏
sǔnhuài
+

‫آسیب

-

柴油
cháiyóu
+

‫دیزل

-

排气管
pái qì guǎn
+

‫لوله اگزوز

-

爆胎
bào tāi
+

‫لاستیک پنچر

-

加油站
jiāyóu zhàn
+

‫پمپ بنزین

-

大灯
dà dēng
+

‫چراغ

-

引擎盖
yǐnqíng gài
+

‫کاپوت ماشین

-

千斤顶
qiānjīndǐng
+

‫جک

-

扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
+

‫قوطی ذخیره

-

废料场
fèiliào chǎng
+

‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-

后部
hòu bù
+

‫عقب

-

尾灯
wěidēng
+

‫نور عقب

-

后视镜
hòu shì jìng
+

‫آینه عقب

-

行驶
xíngshǐ
+

‫نقل

-

轮辋
lúnwǎng
+

‫رینگ ماشین

-

火花塞
huǒhuāsāi
+

‫شمع ماشین

-

转速表
zhuǎnsù biǎo
+

‫سرعت سنج

-

罚款单
fákuǎn dān
+

‫جریمه

-

轮胎
lúntāi
+

‫لاستیک

-

拖车服务
tuō chē fú wù
+

‫مکانیک سیار

-

老爷车
lǎoyé chē
+

‫اتومبیل قدیمی

-

车轮
chēlún
+

‫چرخ

-
空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
‫فیلتر هوا

-
故障
gùzhàng
‫خرابی

-
房车
fáng chē
‫ماشین کاروان

-
汽车电池
qìchē diànchí
‫باتری اتومبیل

-
儿童座椅
értóng zuò yǐ
‫صندلی بچّه

-
损坏
sǔnhuài
‫آسیب

-
柴油
cháiyóu
‫دیزل

-
排气管
pái qì guǎn
‫لوله اگزوز

-
爆胎
bào tāi
‫لاستیک پنچر

-
加油站
jiāyóu zhàn
‫پمپ بنزین

-
大灯
dà dēng
‫چراغ

-
引擎盖
yǐnqíng gài
‫کاپوت ماشین

-
千斤顶
qiānjīndǐng
‫جک

-
扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
‫قوطی ذخیره

-
废料场
fèiliào chǎng
‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-
后部
hòu bù
‫عقب

-
尾灯
wěidēng
‫نور عقب

-
后视镜
hòu shì jìng
‫آینه عقب

-
行驶
xíngshǐ
‫نقل

-
轮辋
lúnwǎng
‫رینگ ماشین

-
火花塞
huǒhuāsāi
‫شمع ماشین

-
转速表
zhuǎnsù biǎo
‫سرعت سنج

-
罚款单
fákuǎn dān
‫جریمه

-
轮胎
lúntāi
‫لاستیک

-
拖车服务
tuō chē fú wù
‫مکانیک سیار

-
老爷车
lǎoyé chē
‫اتومبیل قدیمی

-
车轮
chēlún
‫چرخ