Arkitektura     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

Arkitektura

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

Arena

-

โรงนา
rong-na
+

Hangar

-

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
+

Baroku

-

อิฐ
ìt′
+

Blloku

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

Shtëpi tullash

-

สะพาน
sà′-pan
+

Ura

-

อาคาร
a-kan
+

Ndërtesa

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

Kështjella

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

Katedralja

-

เสา
sǎo′
+

Shtylla

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

Vendndërtim

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

Kupë qiellore

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

Fasada

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

Stadium futbolli

-

ป้อม
bhâwm
+

Fortesë

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

Çati me maje

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

Porta

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

Shtëpi gjysmë-druri

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

Fanar deti

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

Monumenti

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

Xhamia

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

Zyrë ndërtimi

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

Kulmi

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

Gërmadha

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

Skeleri

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

Rrokaqiell

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

Urë me shtylla

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

Tjegull

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
Arkitektura

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
Arena

-
โรงนา
rong-na
Hangar

-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
Baroku

-
อิฐ
ìt′
Blloku

-
บ้านอิฐ
bân-ìt′
Shtëpi tullash

-
สะพาน
sà′-pan
Ura

-
อาคาร
a-kan
Ndërtesa

-
ปราสาท
bhra-sàt
Kështjella

-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
Katedralja

-
เสา
sǎo′
Shtylla

-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
Vendndërtim

-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
Kupë qiellore

-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
Fasada

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
Stadium futbolli

-
ป้อม
bhâwm
Fortesë

-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
Çati me maje

-
ประตู
bhrà′-dhoo
Porta

-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
Shtëpi gjysmë-druri

-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
Fanar deti

-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
Monumenti

-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′
Xhamia

-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
Obelisku

-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
Zyrë ndërtimi

-
หลังคา
lǎng′-ka
Kulmi

-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
Gërmadha

-
นั่งร้าน
nâng′-rán
Skeleri

-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
Rrokaqiell

-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
Urë me shtylla

-
กระเบื้อง
grà′-bêuang
Tjegull