Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
i disponueshëm
druri i disponueshëm
ในสต็อก
ไม้ที่มีในสต็อก
i errët
nata e errët
มืด
คืนที่มืด
i ndihmueshëm
një zonjë e ndihmueshme
ใจดี
สตรีที่ใจดี