© Toss63 | Dreamstime.com

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ก ไก่ - ko kai - [k],[k̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ข ไข่ - kho khai - [kʰ],[k̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ฃ ขวด - kho khuat - [kʰ],[k̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ค ควาย - kho khwai - [kʰ],[k̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ฅ คน - kho khon - [kʰ],[k̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ฆ ระฆัง - kho ra-khang - [kʰ],[k̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ง งู - ngo ngu - [ŋ],[ŋ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
จ จาน - cho chan - [tɕ],[t̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ฉ ฉิ่ง - cho ching - [tɕʰ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ช ช้าง - cho chang - [tɕʰ],[t̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ซ โซ่ - so so - [s],[t̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ฌ เฌอ - cho choe - [tɕʰ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ญ หญิง - yo ying - [j],[n]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ฎ ชฎา - do cha-da - [d],[t̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ฏ ปฏัก - to pa-tak - [t],[t̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ฐ ฐาน - tho than - [tʰ],[t̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ฑ มณโฑ - tho montho - [tʰ],[t̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ฒ ผู้เฒ่า - tho phu-thao - [tʰ],[t̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ณ เณร - no nen - [n],[n]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ด เด็ก - do dek - [d],[t̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ต เต่า - to tao - [t],[t̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ถ ถุง - tho thung - [tʰ],[t̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ท ทหาร - tho thahan - [tʰ],[t̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ธ ธง - tho thong - [tʰ],[t̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
น หนู - no nu - [n],[n]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
บ ใบไม้ - bo baimai - [b],[p̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ป ปลา - po pla - [p],[p̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ผ ผึ้ง - pho phueng - [pʰ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ฝ ฝา - fo fa - [f]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
พ พาน - pho phan - [pʰ],[p̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ฟ ฟัน - fo fan - [f],[p̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ภ สำเภา - pho sam-phao - [pʰ],[p̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ม ม้า - mo ma - [m],[m]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ย ยักษ์ - yo yak - [j],[j]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ร เรือ - ro ruea - [r],[n]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ล ลิง - lo ling - [l],[n]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ว แหวน - wo waen - [w],[w]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ศ ศาลา - so sala - [s],[t̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ษ ฤๅษี - so rue-si - [s],[t̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ส เสือ - so suea - [s],[t̚]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ห หีบ - ho hip - [h]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ฬ จุฬา - lo chu-la - [l],[n]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
อ อ่าง - o ang - [ʔ]
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ฮ นกฮูก - ho nok-huk - [h]