Игри Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Научете произношението

Опитайте нашата „Игра с памет”, за да тренирате паметта си, докато укрепвате речника си на нов език. Просто щракнете върху карта, за да я обърнете, след което се опитайте да намерите съответстващата й двойка от останалите карти с възможно най-малко опити.

0

0

Memo Game

መጽረቢ
መጽረቢ
 
ሮብራ
ሮብራ
 
острилка
острилка
 
акордеон
акордеон
 
ኣብ ጊዜ ዛሕሊ ዝዝውተር ክዳን
ኣብ ጊዜ ዛሕሊ ዝዝውተር ክዳን
 
ኣኮርዲዮን
ኣኮርዲዮን
 
ወረቐት ምስክር
ወረቐት ምስክር
 
መጓዓዚ መስመር
መጓዓዚ መስመር
 
чайка
чайка
 
железопътна линия
железопътна линия
 
чук
чук
 
ማርቴሎ:መዶሻ
ማርቴሎ:መዶሻ
 
зимни дрехи
зимни дрехи
 
дискусия
дискусия
 
ዝርርብ
ዝርርብ
 
сертификат
сертификат
 
ጸሓፊት
ጸሓፊት
 
секретарка
секретарка
 
50l-card-blank
መጽረቢ መጽረቢ
50l-card-blank
ሮብራ ሮብራ
50l-card-blank
острилка острилка
50l-card-blank
акордеон акордеон
50l-card-blank
ኣብ ጊዜ ዛሕሊ ዝዝውተር ክዳን ኣብ ጊዜ ዛሕሊ ዝዝውተር ክዳን
50l-card-blank
ኣኮርዲዮን ኣኮርዲዮን
50l-card-blank
ወረቐት ምስክር ወረቐት ምስክር
50l-card-blank
መጓዓዚ መስመር መጓዓዚ መስመር
50l-card-blank
чайка чайка
50l-card-blank
железопътна линия железопътна линия
50l-card-blank
чук чук
50l-card-blank
ማርቴሎ:መዶሻ ማርቴሎ:መዶሻ
50l-card-blank
зимни дрехи зимни дрехи
50l-card-blank
дискусия дискусия
50l-card-blank
ዝርርብ ዝርርብ
50l-card-blank
сертификат сертификат
50l-card-blank
ጸሓፊት ጸሓፊት
50l-card-blank
секретарка секретарка