Игри Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Архитектура   »  
ስነ-ንድፊ ህንጻ

Опитайте нашата „Игра с памет”, за да тренирате паметта си, докато укрепвате речника си на нов език. Просто щракнете върху карта, за да я обърнете, след което се опитайте да намерите съответстващата й двойка от останалите карти с възможно най-малко опити.

0

0

Memo Game

покрив
покрив
 
каркасно-панелна къща
каркасно-панелна къща
 
строителна площадка
строителна площадка
 
руини
руини
 
ፍርቁ ብሉሕ ዝተሸፈነ ገዛ
ፍርቁ ብሉሕ ዝተሸፈነ ገዛ
 
фронтон
фронтон
 
ግምቢ ብርሃን/መናራ
ግምቢ ብርሃን/መናራ
 
ቅርዓት/መድረኽ
ቅርዓት/መድረኽ
 
сграда
сграда
 
ህንጻ
ህንጻ
 
ማዕጾ
ማዕጾ
 
ስሉስ-ኵርናዓዊ ቅርጺ ናይ ውሽጣዊ ሸነኽ ናሕሲ
ስሉስ-ኵርናዓዊ ቅርጺ ናይ ውሽጣዊ ሸነኽ ናሕሲ
 
ነቝጣ ህንጻዊ ስራሕ
ነቝጣ ህንጻዊ ስራሕ
 
порта
порта
 
ምዕናው
ምዕናው
 
ናሕሲ
ናሕሲ
 
фар
фар
 
арена
арена
 
50l-card-blank
покрив покрив
50l-card-blank
каркасно-панелна къща каркасно-панелна къща
50l-card-blank
строителна площадка строителна площадка
50l-card-blank
руини руини
50l-card-blank
ፍርቁ ብሉሕ ዝተሸፈነ ገዛ ፍርቁ ብሉሕ ዝተሸፈነ ገዛ
50l-card-blank
фронтон фронтон
50l-card-blank
ግምቢ ብርሃን/መናራ ግምቢ ብርሃን/መናራ
50l-card-blank
ቅርዓት/መድረኽ ቅርዓት/መድረኽ
50l-card-blank
сграда сграда
50l-card-blank
ህንጻ ህንጻ
50l-card-blank
ማዕጾ ማዕጾ
50l-card-blank
ስሉስ-ኵርናዓዊ ቅርጺ ናይ ውሽጣዊ ሸነኽ ናሕሲ ስሉስ-ኵርናዓዊ ቅርጺ ናይ ውሽጣዊ ሸነኽ ናሕሲ
50l-card-blank
ነቝጣ ህንጻዊ ስራሕ ነቝጣ ህንጻዊ ስራሕ
50l-card-blank
порта порта
50l-card-blank
ምዕናው ምዕናው
50l-card-blank
ናሕሲ ናሕሲ
50l-card-blank
фар фар
50l-card-blank
арена арена