Игри Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Мебели   »  
ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)

Опитайте нашата „Игра с памет”, за да тренирате паметта си, докато укрепвате речника си на нов език. Просто щракнете върху карта, за да я обърнете, след което се опитайте да намерите съответстващата й двойка от останалите карти с възможно най-малко опити.

0

0

Memo Game

ዓራታዊ መጻወቲ ህጻን
ዓራታዊ መጻወቲ ህጻን
 
килимче
килимче
 
завеса
завеса
 
маса
маса
 
ምንጻፍ
ምንጻፍ
 
ምንጻፍ
ምንጻፍ
 
килим
килим
 
детска кошарка
детска кошарка
 
стол
стол
 
ናይ መስኮት መጋረጃ/ተንዲኒ
ናይ መስኮት መጋረጃ/ተንዲኒ
 
ናይ ማእከል ገዛ መጋረጃ
ናይ ማእከል ገዛ መጋረጃ
 
ዓራት
ዓራት
 
ንኡስ-ጣውላ ዝለገቦ ሰድያ
ንኡስ-ጣውላ ዝለገቦ ሰድያ
 
перде
перде
 
кресло
кресло
 
легло
легло
 
ጣውላ
ጣውላ
 
ሰድያ
ሰድያ
 
50l-card-blank
ዓራታዊ መጻወቲ ህጻን ዓራታዊ መጻወቲ ህጻን
50l-card-blank
килимче килимче
50l-card-blank
завеса завеса
50l-card-blank
маса маса
50l-card-blank
ምንጻፍ ምንጻፍ
50l-card-blank
ምንጻፍ ምንጻፍ
50l-card-blank
килим килим
50l-card-blank
детска кошарка детска кошарка
50l-card-blank
стол стол
50l-card-blank
ናይ መስኮት መጋረጃ/ተንዲኒ ናይ መስኮት መጋረጃ/ተንዲኒ
50l-card-blank
ናይ ማእከል ገዛ መጋረጃ ናይ ማእከል ገዛ መጋረጃ
50l-card-blank
ዓራት ዓራት
50l-card-blank
ንኡስ-ጣውላ ዝለገቦ ሰድያ ንኡስ-ጣውላ ዝለገቦ ሰድያ
50l-card-blank
перде перде
50l-card-blank
кресло кресло
50l-card-blank
легло легло
50l-card-blank
ጣውላ ጣውላ
50l-card-blank
ሰድያ ሰድያ