Игри Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Професии   »  
ዓይነታት ቀወምቲ ሞያታት

Опитайте нашата „Игра с памет”, за да тренирате паметта си, докато укрепвате речника си на нов език. Просто щракнете върху карта, за да я обърнете, след което се опитайте да намерите съответстващата й двойка от останалите карти с възможно най-малко опити.

0

0

Memo Game

መካኒክ ናይ መኪና
መካኒክ ናይ መኪና
 
ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ጋል
ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ጋል
 
እሱር
እሱር
 
електротехник
електротехник
 
ክኢላ ሕክምናዊ መጥባሕቲ
ክኢላ ሕክምናዊ መጥባሕቲ
 
шпионин
шпионин
 
чистачка
чистачка
 
автомеханик
автомеханик
 
ኣውቲስታ ዓባይ ጽዕነት መኪና
ኣውቲስታ ዓባይ ጽዕነት መኪና
 
градинар
градинар
 
ክኢላ ኤለትሪክ
ክኢላ ኤለትሪክ
 
ጀርዲናረ
ጀርዲናረ
 
шофьор на камион
шофьор на камион
 
сервитьорка
сервитьорка
 
ኣአንጋዲት ዓማዊል ኣብ ሆቴል
ኣአንጋዲት ዓማዊል ኣብ ሆቴል
 
хирург
хирург
 
затворник
затворник
 
ሰላዪ
ሰላዪ
 
50l-card-blank
መካኒክ ናይ መኪና መካኒክ ናይ መኪና
50l-card-blank
ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ጋል ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ጋል
50l-card-blank
እሱር እሱር
50l-card-blank
електротехник електротехник
50l-card-blank
ክኢላ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ክኢላ ሕክምናዊ መጥባሕቲ
50l-card-blank
шпионин шпионин
50l-card-blank
чистачка чистачка
50l-card-blank
автомеханик автомеханик
50l-card-blank
ኣውቲስታ ዓባይ ጽዕነት መኪና ኣውቲስታ ዓባይ ጽዕነት መኪና
50l-card-blank
градинар градинар
50l-card-blank
ክኢላ ኤለትሪክ ክኢላ ኤለትሪክ
50l-card-blank
ጀርዲናረ ጀርዲናረ
50l-card-blank
шофьор на камион шофьор на камион
50l-card-blank
сервитьорка сервитьорка
50l-card-blank
ኣአንጋዲት ዓማዊል ኣብ ሆቴል ኣአንጋዲት ዓማዊል ኣብ ሆቴል
50l-card-blank
хирург хирург
50l-card-blank
затворник затворник
50l-card-blank
ሰላዪ ሰላዪ