Игри Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Комуникации   »  
ርክብ፡ ምብህሃል

Опитайте нашата „Игра с памет”, за да тренирате паметта си, докато укрепвате речника си на нов език. Просто щракнете върху карта, за да я обърнете, след което се опитайте да намерите съответстващата й двойка от останалите карти с възможно най-малко опити.

0

0

Memo Game

ናውቲ ቤት ጽሕፈት
ናውቲ ቤት ጽሕፈት
 
филмова индустрия
филмова индустрия
 
мобилен телефон
мобилен телефон
 
подложка за мишка
подложка за мишка
 
ረድዮ ሃለው
ረድዮ ሃለው
 
ማሕተም
ማሕተም
 
ፊልምታት ዝሰርሕ ትካል
ፊልምታት ዝሰርሕ ትካል
 
ካርተሊና
ካርተሊና
 
ጻውዒት
ጻውዒት
 
уоки-токи
уоки-токи
 
ተንቃሳቃሲት ተላፎን
ተንቃሳቃሲት ተላፎን
 
ንመጽሓፊ ዘገልግል ክፋል ናይ ኮምፕዩተር
ንመጽሓፊ ዘገልግል ክፋል ናይ ኮምፕዩተር
 
пощенска марка
пощенска марка
 
ብህጹጽ ክለኣኽ ዘለዎ ንብረት
ብህጹጽ ክለኣኽ ዘለዎ ንብረት
 
поздравителна картичка
поздравителна картичка
 
експресна пратка
експресна пратка
 
обаждане
обаждане
 
пощенска хартия
пощенска хартия
 
50l-card-blank
ናውቲ ቤት ጽሕፈት ናውቲ ቤት ጽሕፈት
50l-card-blank
филмова индустрия филмова индустрия
50l-card-blank
мобилен телефон мобилен телефон
50l-card-blank
подложка за мишка подложка за мишка
50l-card-blank
ረድዮ ሃለው ረድዮ ሃለው
50l-card-blank
ማሕተም ማሕተም
50l-card-blank
ፊልምታት ዝሰርሕ ትካል ፊልምታት ዝሰርሕ ትካል
50l-card-blank
ካርተሊና ካርተሊና
50l-card-blank
ጻውዒት ጻውዒት
50l-card-blank
уоки-токи уоки-токи
50l-card-blank
ተንቃሳቃሲት ተላፎን ተንቃሳቃሲት ተላፎን
50l-card-blank
ንመጽሓፊ ዘገልግል ክፋል ናይ ኮምፕዩተር ንመጽሓፊ ዘገልግል ክፋል ናይ ኮምፕዩተር
50l-card-blank
пощенска марка пощенска марка
50l-card-blank
ብህጹጽ ክለኣኽ ዘለዎ ንብረት ብህጹጽ ክለኣኽ ዘለዎ ንብረት
50l-card-blank
поздравителна картичка поздравителна картичка
50l-card-blank
експресна пратка експресна пратка
50l-card-blank
обаждане обаждане
50l-card-blank
пощенска хартия пощенска хартия