Игри Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Големи животни   »  
ዓበይቲ እንስሳታት

Опитайте нашата „Игра с памет”, за да тренирате паметта си, докато укрепвате речника си на нов език. Просто щракнете върху карта, за да я обърнете, след което се опитайте да намерите съответстващата й двойка от останалите карти с възможно най-малко опити.

0

0

Memo Game

рис
рис
 
ሓርማዝ
ሓርማዝ
 
ነብሪ ጎልጎል
ነብሪ ጎልጎል
 
ጭዃንበሳ
ጭዃንበሳ
 
ዳይናሶር
ዳይናሶር
 
ፈረስ
ፈረስ
 
кон
кон
 
በረኻ-ሓደር ፈረስ
በረኻ-ሓደር ፈረስ
 
магаре
магаре
 
морж
морж
 
див кон
див кон
 
ፓንዳ
ፓንዳ
 
динозавър
динозавър
 
леопард
леопард
 
ኣድጊ
ኣድጊ
 
ዋልሩስ
ዋልሩስ
 
слон
слон
 
панда
панда
 
50l-card-blank
рис рис
50l-card-blank
ሓርማዝ ሓርማዝ
50l-card-blank
ነብሪ ጎልጎል ነብሪ ጎልጎል
50l-card-blank
ጭዃንበሳ ጭዃንበሳ
50l-card-blank
ዳይናሶር ዳይናሶር
50l-card-blank
ፈረስ ፈረስ
50l-card-blank
кон кон
50l-card-blank
በረኻ-ሓደር ፈረስ በረኻ-ሓደር ፈረስ
50l-card-blank
магаре магаре
50l-card-blank
морж морж
50l-card-blank
див кон див кон
50l-card-blank
ፓንዳ ፓንዳ
50l-card-blank
динозавър динозавър
50l-card-blank
леопард леопард
50l-card-blank
ኣድጊ ኣድጊ
50l-card-blank
ዋልሩስ ዋልሩስ
50l-card-blank
слон слон
50l-card-blank
панда панда