Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
египетски
египетска пирамида
egyptský
egyptská pyramida
самотен
самотният вдовец
osamělý
osamělý vdovec
външнополитически
външнополитически въпрос
zahraničněpolitický
zahraničněpolitická otázka