Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
изтезавам
Хората се изтезават в диктатури.
mučit
V diktaturách se mučí lidi.
пакетирам
Пакетирам куфара й.
balit
Balím její kufr.
хвърлям
Той хвърля компютъра си ядосано на пода.
házet
Hází svůj počítač naštvaně na zem.