Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
афгански
афгански флаг
афганскі
афганскі сцяг
голям
голямата статуя на свободата
вялікі
вялікая статуя волі
пасивен
пасивен пушач
пасіўны
пасіўны палільшчык