Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
negdje
Zec se negdje sakrio.
дзе-то
Заёц хаваецца дзе-то.
dalje
Uvijek treba dalje učiti.
далей
Трэба заўсёды працягваць вучыцца.
iznimno
Mravi su iznimno marljivi.
надзвычайна
Мурашкі надзвычайна працоўныя.