Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
ekstra
Pizza je ekstra velika.
extra
A pizza é extra grande.
ujutro
Moram ustati rano ujutro.
pela manhã
Tenho que me levantar cedo pela manhã.
za sada
Za sada možemo ovdje spavati.
por enquanto
Podemos dormir aqui por enquanto.